DA-ACPC Loan Programs Online Portal

Thank you for your interest in our loan programs. Kindly refer to the program descriptions below to select which program suits your needs.

Salamat sa inyong interes sa aming mga programa. Basahin ang deskripsyon ng aming mga programa sa ibaba upang makapili ng angkop sa inyong pangangailangan.

The Expanded SURE Aid and Recovery Project (SURE COVID-19) for Micro and Small Enterprises (MSEs) provides working capital loans to agricultural/fishery/livestock MSEs, cooperatives, and associations to continue operations amid the COVID-19 pandemic. Eligible enterprises may avail of zero-interest loans of up to Php 10 million, payable in five (5) years.

Ang Expanded SURE Aid and Recovery Project (SURE COVID-19) para sa Micro and Small Enterprises (MSEs) ay nagbibigay ng working capital loans para sa mga agricultural/fishery/livestock MSEs, kooperatiba, at asosasyon upang maipagpatuloy ang kanilang operasyon sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Ang mga eligible na enterprises ay maaring makautang ng hanggang Php 10 million nang walang interes at babayarin sa loob ng limang (5) taon.

The Agri-Negosyo (ANYO) Loan Program offers zero interest loans for small farmers and fishers and registered micro and small agri-fishery enterprises which may be sole proprietors, partnerships, corporations, associations and cooperatives. Eligible individuals may borrow a maximum loanable amount of Php 300,000 while registered micro and small enterprises, depending on itsĀ  size, may borrow a loan amount of Php 300,000 up to Php 15 million. Loans are payable up to 5 years.

Ang Agri-Negosyo (ANYO) Loan Program ay nagbibigay ng pautang para sa working capital ng mga individual na magsasaka at mangisda at rehistradong micro and small agri-fishery enterprises na maaaring sole proprietors, partnerships, korporasyon, asosasyon, o kooperatiba. Ang mga individual na magsasaka at mangingisda ay maaaring umutang hanggang P300,000 samantalang ang rehistradong enterprise, depende sa laki ng assets nito, ay maaring makahiram ng mula Php300,000 hanggang Php 15 million. Ang nahiram ay maaaring bayaran hanggang 5 taon.

The Kapital Access for Young Agripreneurs (KAYA) Loan Program offers zero-interest loans of up to Php 500,000 payable up to 5 years. Borrowers must be 18 to 30 years old, and are graduates of either formal or non-formal schooling (including but not limited to graduates of agriculture and fishery related degrees from higher education institutions, DA and ATI-accredited programs, TESDA programs, farm schools, and secondary schools with agriculture and fishery-related courses).

Ang Kapital Access for Young Agripreneurs (KAYA) Loan Program ay nagbibigay ng  pautang na walang interes hanggang Php 500,000 na maaaring babayaran sa loob ng limang (5) taon. Kinakailangang 18-30 years old ang borrowers, at nakapagtapos ng pormal o di-pormal na kurso na may kinalaman sa pagsasaka o pangingisda (kasama dito ang college diploma, o training certificate mula sa DA, ATI, TESDA, o farm schools).